Falska väckelseprofeter och Bibeln

Jag refererar med detta lilla inlägg till Olof Edsingers utmärkta artikel i tidningen Världen idag (2015-12-11): ”Inte kallade till överseende med falska profeter”,  där han nämner några kännetecken av falska profeter och varnar för dem. Jag är så tacksam för att Olof vågade ta upp detta.
Men ett tyvärr inte så sällsynt inslag även i ”våra kretsar”, som Skriften varnar för, har jag saknat i hans artikel.

Gu(l)d och gröna skogar

Jag tror de flesta av oss har träffat på en ”profet” som lovade just denna församling den kristna versionen av Guld och gröna skogar: Väckelse och tillväxt. Vem blev inte berörd av detta, och vem önskar sig inte detta.

Jeremia sa till profeten Hananja som lovade Israel framgång i Jer. 28:6ff

Amen. Må HERREN göra så. Må HERREN uppfylla de ord som du har profeterat …. Men hör då vad jag vill säga dig och allt folket. Gamla tiders profeter, de som varit före mig och dig, har profeterat om krig, olycka och pest mot många länder och mot stora riken. Men om den profet som profeterar välgång verkligen är sänd av HERREN, det vet man först när hans ord har gått i uppfyllelse.”

Hoppas vi verkligen att våra ”profeters” ord går i uppfyllelse. Tyvärr är mitt intryck att  uppfyllelsen av deras ord alltför ofta lyser med sin frånvaro. Gamla tider profeter profeterade om Guds dom och omvändelse. Men idag hör man nästan bara profetior av följande slag:

”Herren har sagt, det ska gå er väl”
eller”Ingen olycka ska drabba er” (Jer 23:16)

Jag fortsätter ur Jeremia 23:16ff:

Så säger HERREN Sebaot:
Lyssna inte på orden från de profeter som profeterar för er, ty de bedrar er. Sina egna hjärtans syner talar de, inte vad som kommer från HERRENS mun.
Om och om igen säger de till dem som föraktar mig: ”HERREN har sagt: Det skall gå er väl.” Och till var och en som följer sitt hårda hjärta säger de: ”Ingen olycka skall drabba er.”

[…] Jag sände inte dessa profeter, ändå rusade de i väg. Jag talade inte till dem,
ändå profeterade de. Om de haft tillträde till mitt råd, hade de förkunnat mina ord för mitt folk för att få dem att vända om från sina onda vägar och sina onda gärningar.

Liknar denna situation inte dagens situation? Jag tror att vi inte har så mycket anledning att tro att verkligen allt står väl till hos oss. Jag själv har minst rätt att peka på andra, men om vi rannsakar oss bara lite grann – hur står det verkligen till? Många äktenskap går i kras även bland oss troende. Hur många av våra barn har en levande relation med Herren? Hur är det med min iver att sprida det glada budskapet (Jesus sände oss till världen precis såsom han sändes). Jag vill verkligen inte ge dig och mig ett dåligt samvete (Varför egentligen inte? Men det är värt en annan artikel), men bara lite ärlig rannsakan påvisar att vi snarare borde vända om till Herren och hans Ord igen. Om dagens profeter verkligen är äkta, ställer de åhörarna i Guds ljus och leder dem tillbaka till Bibeln, Ordet.

Två kännetecken nämns i detta stycke om hur vi kan pröva förkunnelsen: 1. Är predikan mest bekräftelse, då bör vi blir misstänksamma. 2. Är det skrivna Gudsordet, Bibeln bara ett smyckande biverk, som tjänar till att bekräfta de egna tankarna, så bör vi bli ännu mer misstänksamma. Sund förkunnelse ska föra fram Guds Ord med respekt och beakta dess sammanhang.

Bort från Ordet

Kolla gärna i din församling: Hur välbesökt är ett möte där ett bibelstycket förklaras i jämförelse med ett möte där man förväntar sig dagsfärska  ”profetior”?

Det är just det Jeremia tar upp senare i detta kapitel:

 De säger: ”Jag har haft en dröm, jag har haft en dröm.”  Hur länge? Vad finns det i hjärtat hos profeterna, lögnprofeterna, de som profeterar sina egna hjärtans svek? De tänker att de genom sina drömmar, som de berättar för varandra, skall få mitt folk att glömma mitt namn, liksom deras fäder glömde mitt namn för Baal. Den profet som har haft en dröm, han må berätta en dröm. Men den som har tagit emot mitt ord, han må troget tala mitt ord.

Självklart verkar det ”färska” tilltalet mycket mer lockande än det gamla, oftast svårförståeliga Gudsordet i Bibeln. På så sätt sätter de undan Guds sanna Ord, säkert inte medvetet. Problemet är när det är just ”profeternas” egna tankar, ”sina egna hjärtans svek” som de framför. Det är mycket allvarligt när man just sådana ord vill ge auktoritet genom att tilllägga ”så säger Herren”. Då borde ju denna profetia faktiskt likställas med Bibelns ord. Guds Ord kan dock inte göras om intet, det är evig och levande osv. Det är mycket allvarligt att ge sina egna ord denna auktoritet. Kom ihåg att Gud vakar över sitt Ord.

Vad säger Herren nu till dessa profeter:

Vad är halm mot säd? säger HERREN. Är inte mitt ord som en eld, säger HERREN, och likt en slägga som krossar klippan?
Se, därför är jag emot profeterna, säger HERREN, dessa som stjäl mina ord från varandra. Jag är emot profeterna, säger HERREN, de som bär fram sin egen tungas ord och säger: ”Så säger HERREN.” Jag är emot dem som profeterar falska drömmar, säger HERREN. När de berättar dessa drömmar, för de mitt folk vilse med sina lögner och sitt skryt. Det är inte jag som har sänt dem eller givit dem något uppdrag och de kan inte alls hjälpa detta folk, säger HERREN.

Läs gärna hela kapitlet 28, eller ännu bättre, hela Jeremiaboken. Då kommer du att se hur Gud om och om igen tar upp detta med vilseledande profeter, hur allvarligt Gud ser på detta.

Liberalteologins falska profeter kanske vi har avslöjat. Men hur är det med väckelsens falska profeter?

Varje förkunnare som säger något under förtecknet ”Så säger Herren” skall vara medveten om det. Under GTs tider stenades en falsk profet som gjorde så. Gud ser mycket allvarligt på en förfalskning av Hans Ord.

Idag

Med tanke på våra dagar, som kallas ”sista dagar”, skriver Paulus till Timoteus efter att ha hänvisat till att det skall komma många som bedrar Gudsfolket i 2 Tim 3:14:

Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

Han hänvisar till Bibeln, Skriften. DEN är till för att frälsa oss, för att fostra oss och den vill ge oss näring för vårt andliga tillväxt.

Jag vill avsluta med ett citat av Herren själv:

Jesus svarade: ”Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. (Joh 14:23)

Mitt intryck är att vi återigen behöver bli riktiga  läsare och fundera igenom Bibeln, tillämpa den radikalt i våra liv, ta den absolut på allvar och följa den – låta Ordet forma oss istället för att forma Ordet så att det passar oss. Just det är det vi är i desparat behov av. Må Herren ge en sådan väckelse igen.

Share

Kommentera artikeln