Vår Vision

Bibelväckelse.nu vill arbeta och be för en bibelväckelse i vårt land tillsammans med alla som längtar efter den.

Du, som helhjärtat längtar efter en bibelväckelse, är varmt välkommen att medverka just till en bibelväckelse. Vi vill göra det som vi kan för att Herren må vara oss nådig och ge vårt land en bibelväckelse.

Upplever du att Guds Ord har fått alldeles för lite utrymme i våra liv, kanske tyvärr även i din hemförsamling? Ligger det på ditt hjärta att satsa mer på Guds Ord i ditt personligt liv, i församlingslivet och inte minst när det gäller frälsningen av dina icke-troende vänner?

Då är du välkommen att med Guds hjälp ändra detta.

Vad syftar bibelväckelse.nu till?

Vi vill bygga upp ett nätverk för och med alla som verkligen längtar efter mera av Guds Ord i våra personliga liv och i våra församlingar. Med allt vi kan vill vi bidra till att öka bibelläsandet i våra personliga liv, i församlingslivet och när det gäller att sprida evangeliet. Vi vill be för varandra, uppmuntra varandra och försöka sprida denna längtan efter Ordet. Vi vill utrusta den enskild troende med argument för detta och ge vägledning vid bibelläsandet.

Denna vägledning ska leda till att verkligen läsa och fundera över bibeltextens innebörd. Mer om detta finns på  LäsBibeln.nu.

Bredvid dessa kurser finns följande idéer för att främja bibelläsandet:

  • Först och främst be! Du kan bidra genom att be regelbundet, helst dagligen för en bibelväckelse. Genom ett regelbundet bönebrev vill vi hjälpa att hålla bönen vid liv. Dela gärna själv de böneämnen du har på ditt hjärta.
  • Diskutera dina erfarenheter och idéer i vår facebookgrupp
  • Dela med dig dina tankar varför det behövs en bibelväckelse och vad Gud har lagt på ditt hjärta att bidra med, så att andra kan ta del av det.
  • Medverka och utforma bibelväckelse.nu
  • För att få ut mer av den personliga bibelläsningen är det bra att fundera över bibeltexten. Frågor är ett otroligt bra hjälpmedel för det. Det finns planer att erbjuda ett regelbundet utskick med frågor för den löpande bibelläsningen.
  • you name it.

Ansvarig
Vill du veta vem som ansvarar för bibelväckelse.nu så kan du följa denna länk.

Share

Kommentera artikeln