Vår Vision

Bibelväckelse.nu vill arbeta och be för en bibelväckelse i vårt land tillsammans med alla som längtar efter den.

Du, som helhjärtat längtar efter en bibelväckelse, är varmt välkommen att medverka just till en bibelväckelse. Läs mer

Inspelningar Bibeldag 2017

Nu lägger vi ut de inspelningar från årets bibeldag. Temat var fortsättningen av Reformationens fem ”allena” som tron grundvalar. Benedikt Peters undervisade grundligt ifrån Skriften vad det betyder att vi är frälsta av nåd allena, att frälsningen tas emot genom tron allena, så att slutligen endast Gud får all ära: ”Ära vare Gud allena”. En djuplodande, härlig bibeldag med fin gemenskap.

Nedan hittar du 2017 års inspelningen.

 

Sedan vill vi hänvisa också till en mycket härlig föredrag söndagen därpå om den härliga frukten av rättfärdiggörelsen: Det trefaldiga berömmandet av den rättfärdiggjorde i Rom 5:1-11. Tyvärr blev videoinspelningen dålig, så nedan hittar du bara ljudupptagningen.

 

(Benedikt Peters: Rom 5:1-11 – Det trefaldiga berömmandet av den rättfördiggjorde)

Sola Scriptura – Skriften allena (Benedikt Peters, svenska)

Det finns fem ”SOLA” eller ”allena” som räknas som reformationens pelare:

  • Solus Christus – genom Kristus allena
  • Sola Scriptura – genom Skriften allena
  • Sola gratia – av nåd allena
  • Sola fide – genom tron allena
  • Soli deo gloria – Ära vara Gud allena

Är dessa verkligen bibliska? Är de grunden för vår tro?
Benedikt visar vad Bibeln själv har om ”Skriften allena” att säga. Vad betyder Skriften allena i praktiken? Hur är det med Skriften, Anden och ”profetisk tilltal”?

Denna heliga och passionerade föredrag förtydligar på ett unikt sätt värdet av Guds Ord!

Videoinspelningar är från en bibelhelg i Forviks Missionskyrka 28/29 Okt 2016, se bibelväckelse.nu/Bibeldag-2106

Ljudinspelningar finns här.

Vill du få en information om framtida Bibelhelgar (1-2ggr/år) kan du registrera dig här:

 

Solus Christus – Kristus allena (Benedikt Peters, svenska)

Det finns fem ”SOLA” eller ”allena” som räknas som reformationens pelare:

  • Solus Christus – genom Kristus allena
  • Sola Scriptura – genom Skriften allena
  • Sola gratia – av nåd allena
  • Sola fide – genom tron allena
  • Soli deo gloria – Ära vara Gud allena

Är dessa verkligen bibliska? Är de grunden för vår tro?
Benedikt går genom Bibeln och visar hur centralt Christus, Guds Messias är i Guds planer. De första kristna förkunnade Kristus när de förkunnade evangeliet. Vad innebär det för oss idag?

Videoinspelningar är från en bibelhelg i Forviks Missionskyrka 28/29 Okt 2016, se bibelväckelse.nu/Bibeldag-2106

Ljudinspelningar finns här.

Vill du få en information om framtida Bibelhelgar (1-2ggr/år) kan du registrera dig här:

 

Falska väckelseprofeter och Bibeln

Jag refererar med detta lilla inlägg till Olof Edsingers utmärkta artikel i tidningen Världen idag (2015-12-11): ”Inte kallade till överseende med falska profeter”,  där han nämner några kännetecken av falska profeter och varnar för dem. Jag är så tacksam för att Olof vågade ta upp detta.
Men ett tyvärr inte så sällsynt inslag även i ”våra kretsar”, som Skriften varnar för, har jag saknat i hans artikel. Läs mer

Guds Ord … ger det nya livet

Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. – 1 Petr 1:23

Att vi har kommit till tro liknar Herren Jesus själv vid en ny födelse, den så kallade pånyttfödelsen. Vi har fått nytt, evigt, gudomligt liv. Bara pånyttfödelsen är värt ett särskilt bibelstudium. Här vill jag bara påpeka en sak: Att det är genom Ordet som vi blev pånyttfödda. Inte genom kloka kommentarer, inte genom alpha-, beta- eller vilken kurs som helst. Genom Guds levande Ord. Guds Ord  har ensamt den förmågan att framkalla det nya livet inom den icke-troende, att övertyga om vårt behov av frälsning.

Ju mer man funderar över detta desto tydligare blir det att det allra viktigaste är att läsa Bibeln, Guds Ord, med den som inte tror. Läs mer