Åtta saker du själv kan bidra med till en bibelväckelse.

Ligger det på ditt hjärta att arbeta för en bibelväckelse? Efter bibelväckelsens två första grundpelare kommer några tankar kring vad vi mer kan göra. Välkommen att bidra med egna förslag:

Be. Vi måste verkligen börja med det. En bibelväckelse kan inte tvingas fram; den kan vi bara bedja om. Och det kan och vill vi göra med allvar. I bön vill vi underordna oss Herrens vilja och verkligen söka Hans nåd. Vi får ta Hans löften på allvar, att om vi ber i Hans namn (som om det är Herren själv som ber det, dvs att det är något Han själv vill) så ska Han göra det (Joh 14:14). En fråga återstår: Hur vet vi att Herren vill ha en bibelväckelse? Om vi hittar något i Hans Ord som stödjer detta – då kan vi frimodigt be om en bibelväckelse enligt Hans vilja och samtidigt veta att ”Han skall göra det”. (Svaret på denna fråga är ett helt inlägg i sig, men här kommer några ledtrådar: Joh 14:22; 17:14-19; Matt 7:21-27, se särskilt v. 24; 2 Tim 3). Du kan prenumerera här på ett bönebrev som vill försöka hålla denna längtan vid liv.

Följ Ordet. Bibelväckelsen måste börja med oss själva: Lär dig att ta Bibeln på allvar. Läs sammanhanget. Försök förstå vad texten verkligen vill säga. Vänder den sig till kristna, judar eller icke-troende? Ställ frågor om texten och försök själv besvara dem. Var inte rädd för att försöka förstå Bibeln på egen hand; varje kristen har fått den Helige Ande bl.a. för just detta (Joh 16:13). Anpassa INTE din förståelse av Bibeln efter nutida praxis. Låt istället Ordet forma ditt liv, och inte ditt liv/kultur/tankemönster forma Bibeln – annars har du bara en kraftlös och sönderklippt Bibel kvar. Var inte rädd för att förändra ditt liv utifrån det du har förstått av Bibeln. Herren uppskattar högt att vi är trogna Hans ord.

Starta en bönegrupp. Enligt Matt 18:19-20 ger Herren särskilda löften när två eller tre är överens med varandra, samlas i Hans namn och alltså gör Herrens sak till sin egen. Är du med i en bönegrupp så ta upp ämnet ”bibelväckelse”. Finns ingen grupp så be först ensam om det, så ska Herren visa dig andra kristna i din omgivning som du kan fråga om ni inte kan be tillsammans om en bibelväckelse.
Förbered ett litet bibelstudium med sådana bibelställen som handlar om hur viktigt Guds Ord är i Hans ögon. Ni kan gå igenom dessa ställen nån gång och påminna er om dem innan ni ber. Be själva i bönegruppen om en bibelväckelse. Längta efter att verkligen kunna be i Herrens namn, enligt Hans vilja.

Fråga efter bibelundervisning. Saknar du grundlig bibelundervisning i din församling så ta upp ämnet upp då och då, typ: ”Skulle det inte vara bra om…?” Då blir andra medvetna om det, du kanske hittar fler som känner likadant och församlingsledningen får veta att det verkligen finns ett behov. Du kan fråga efter om man inte i söndagsgudstjänsterna kunde gå igenom en bibelbok. Förbered ett förslag.

Starta en liten bibelgrupp. Att starta en liten bibelstudiegrupp är inte svårt. Börja med vänner som känner som du. Gör ingen stor grej av det. Du måste inte alls ha mycket bibelkunskap och veta allt innan du kan börja. Ett hjärta som uppriktigt frågar efter Gud och det Han säger i sitt Ord är värt mycket mer. Förbereder du frågorna till själva bibeltexten så lär det snart bli en levande bibelgrupp, som drar till sig flera.

Sprid evangeliet. Att sprida längtan efter en bibelväckelse inom församlingens ram är bra, men glöm inte dem som är utanför. Det går faktiskt lika bra att samlas med icke-troende vänner och läsa Bibeln. Gud har gett oss ett utmärkt redskap i den för att vinna människor.
Jag har själv upplevt att många pusselbitar faller på plats när man tillsammans börjar läsa Bibeln från början och går igenom GT:s nyckelhändelser. Då  läggs grunderna och man förstår mycket bättre varför Jesus kom. (Jag ställer gärna mitt förberedelsematerial till förfogande.)

Länka till Bibeln. Det finns massvis av tillfällen då man enkelt kan fråga vad Bibeln säger om just det ämnet. Genom denna enkla fråga dyker Bibeln om och om igen upp som Guds referensram. Du kan ta upp frågan i församlingsrådet, på Facebook, vid olika vägval osv. Då får Bibeln den plats i våra liv som den är tänkt att ha, inte endast på söndagar.

Sprid tanken. Ta upp önskan om en bibelväckelse. Det finns många sammanhang där man kan göra det. Facebook och andra sociala medier är utmärkta för detta, men även i personliga relationer, samtal med vänner osv. Har du en egen blogg/hemsida etc. så informera om det där.

Hjälp till där Ordet står i centrum. Den här webbsidan är inte viktigast. Viktigast är inte genom vem Gud väcker oss, utan att Han gör det. Erbjud din hjälp överallt där Guds Ord står i centrum. Det finns många småsaker du kan bidra med – alltifrån enkel korrekturläsning av webbdesign till att skriva egna tankar, dela med dig av artiklar osv. – också till oss! 🙂

Ett sista tips. Överlåt bibelläsningens resultat åt Gud. Var noga med att inte bortförklara de störande ställena. Alla kan vi dra olika slutsatser ur en bibeltext, men om vi varje gång försöker se vad texten verkligen vill säga och underordnar oss Ordet, så är vägen fri för den Helige Andes påverkan. Det är inte din utan Hans uppgift att övertyga deltagarna om Sanningen och forma oss alla.

Bild ovan © Mathieu Jarry, flickr.com
Share

Kommentera artikeln

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.