Att be om en bibelväckelse

Det absolut främsta och viktigaste vi kan och ska göra är att be om en bibelväckelse – att Herren må vara oss nådig och ge vårt land en ny bibelväckelse.

I sin översteprästerliga förbön i Joh 17 nämner Jesus särskilt Guds Ord och att lärjungarna ”har hållit fast vid ditt ord” och ”har tagit emot dem” (v. 6, 7). Han ber för sina lärjungar och för oss tillsammans med dem: ”Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.”

Vi kan alltså med stöd av Johannes kapitel 17 bedja i Jesu namn om att Han må helga oss kristna i sanningen.

Förutom denna allmänna bön vill vi gärna dela med varandra speciella böneämnen, som rör bibelväckelsen. Har du något på ditt hjärta som behöver bedjas för, dela gärna med dig av detta nedan, så skickar vi runt det i nästa bönebrev.

Ligger det på ditt hjärta att be om en bibelväckelse?  Helst vill vi gärna be om detta på allvar varje dag. När du prenumererar på bönebrevet så hjälp gärna till att be varje dag över de ämnen som delas där.

Prenumerera på bönebrevet:

 

Share

Kommentera artikeln