Bibeldag 2017

Reformationens fem SOLA –

Är dessa bibliska? Är dessa fortfarande grunden för vår tro?

Vi fortsätter med SOLA GRATIA – av nåd allena, SOLA FIDE – genom tron allena och avslutar med SOLI DEO GLORIA – Ära vare Gud allena

28 oktober 2017  ·  Benedikt Peters ·  Halna Bygdegård

Reformationen präglades av de ”fem solus”

 1. Solus Christus – Kristus allena
 2. Sola Scriptura – genom Skriften allena
 3. Sola gratia – av nåd allena
 4. Sola fide – genom tron allena
 5. Soli Deo Gloria – Ära vare Gud allena

Guds Ord har alltid hotats av urvattning och förfalskning, eftersom det bibliska evangeliet är så provocerande för vår mänskliga natur. Just därför är det så viktigt att komma tillbaka till det bibliska och att omfamna det.

De fem ”allena” eller ”Solus” är idag minst lika aktuell som vid Luthers tid. Benedikt Peters går med oss genom Bibeln och visar för varje ”solus” hur genuint bibliska de är. Han visar vilka missförhållanden dessa ”solus” riktade sig emot, och utpekar samtidigt benägenheten i vår tid att avvika ifrån dem.

 • SOLA GRATIA - av nåd allena

  • Nåd betyder att frälsningen utgår ifrån Gud
  • Nåd betyder att Gud inte handlar efter vår förtjänst
  • Människan är totalt fördärvad och förlorad
  • Människans vilja är förslavad av synden
 • SOLA FIDE - genom tron allena

  Genom tron allena – kan inte skiljas från de tre föregående sanningarna.

  • Trons betydelse i Rom 3:21ff
  • Tron, inte gärningar
  • Trons objekt
  • Tron och nåden
  • Rättfärdig genom tron
  • Hur väcks tron?
 • SOLI DEO GLORIA - Ära vare Gud allena!

  Såsom allt i skapelsen förhärligar Skaparen, så förhärligar allt i frälsningen Frälsaren.

  • I frälsningen övervinner Gud människans natur
  • Evangeliet som ett gudomligt budskap uppenbarar Gud
  • Gud blir stor – vi blir små
  • Frälsningsvisshet
  • Människocentrerad gudstjänst och förkunnelse – till Herrens ära?

Vi fortsätter med de SOLA GRATIA – Av Nåd Allena.  Inspelningar från 2016 för de första två punkterna se nedan.  UPDATE 17-11-05: Alla inspelningar se längs ner.

Program

Lördag 28 oktober

Kl. 11.00 – 18.00

Det bjuds på lunch, kaffe och fika.
Vänligen ta med din egen mat när du är allergiker.

Vänligen anmäl antal personer som du kommer med för planeringens skull.

 

[contact_form id=”10″]

 

Deltagande är kostnadsfritt.

Vid frågor kontakta
Ralf Ebel (070 600 3401 eller ralf@timoteus-forlag.se)

Ladda ner inbjudan som pdf (kan vikas som flyer)
Inbjudan-Bibeldag2017.pdf

Halna Bygdegård

Om Benedikt Peters

Benedikt Peters är en svenskfödd bibellärare som numera bor i Schweiz och är verksam främst i Tyskland, Schweiz och Italien.

Det som utmärker honom är hans breda såväl som djupa bibelkunskap som han vill använda till Herrens ära och för att Gud ska bli stor för oss och i våra liv. Hans djupa övertygelse är att hela Bibeln är Guds Ord, sann i allt, ofelbar och det viktigaste redskap vi har.

Benedikt är gift med Helen och de har fyra barn. Bredvid hans tjänst som äldste i en församling i Arbon, Schweiz, undervisar han på European Bible Training Center i Zurich i bl.a. systematisk teologi och tjänar många församlingar i Europa. Han är aktiv i ledningen för Bibelbund Schweiz, talare på pastorskonferenser och har skrivit flera böcker.
Han har studerat grekiska och hebreiska samt allmän linguistik.

Benedikt talar svenska.

Organisatör:

Timoteus Förlag

Bibelväckelse.nu

Videoinspelning av Solus Christus

Videoinspelning av Sola Scriptura

"Av nåd allena"

"Genom tron allena"

"Ära vare Gud allena"

Share