Bibeldag 2016

Reformationens fem SOLA –

Är dessa bibliska? Är dessa fortfarande grunden för vår tro?

28/29 oktober  ·  Benedikt Peters ·  Forsviks Missionskyrka

Reformationen präglades av de ”fem solus”

 1. Solus Christus – Kristus allena
 2. Sola Scriptura – genom Skriften allena
 3. Sola gratia – av nåd allena
 4. Sola fide – genom tron allena
 5. Soli Deo Gloria – Ära vare Gud allena

Guds Ord har alltid hotats av urvattning och förfalskning, eftersom det bibliska evangeliet är så provocerande för vår mänskliga natur. Just därför är det så viktigt att komma tillbaka till det bibliska och att omfamna det.

Benedikt Peters går med oss genom Bibeln och visar för varje ”solus” hur genuint bibliska de är. Han visar vilka missförhållanden dessa ”solus” riktade sig emot, och utpekar samtidigt vår benägenhet att avvika ifrån dem.

 • SOLUS CHRISTUS - Kristus allena

  Kristus allena – hur fick reformatorerna fram detta ur Bibeln? Vad innebär då detta – Kristus allena? Tror vi detta fortfarande, eller är det bara fina ord?

  • Fadern och Sonen
  • Den Helige Ande och Sonen
  • Kristus är allt, och han räcker till.
  • Växa i Kristus
  • Kristus – det enda huvudet i församlingen
  • Att predika bibliskt evangelium är att predika Kristus såsom Bibeln själv gör (se Paulus)
 • SOLA SCRIPTURA - genom Skriften allena

  • Kristus och Ordet bildar en enhet.
  • Att följa Kristus är att följa Ordet.
  • Vi behöver en objektiv skriftlig uppenbarelse av Gud
  • Det skrivna Gudsordets auktoritet
  • Herrens och Apostlarnas syn på Skriften
  • Bibelsyn genom tiderna
  • Behovet av en subjektiv upplysning genom den Helige Ande
  • Bibeln är en auktoritet, är fullkomlig och felfri, fullständig, harmonisk, klar och verksam.
  • Synden och dårskapen i att nedvärdera Ordet
 • SOLA GRATIA - av nåd allena

  • Nåd betyder att frälsningen utgår ifrån Gud
  • Nåd betyder att Gud inte handlar efter vår förtjänst
  • Människan är totalt fördärvad och förlorad
  • Människans vilja är förslavad av synden
 • SOLA FIDE - genom tron allena

  Genom tron allena – kan inte skiljas från de tre föregående sanningarna.

  • Trons betydelse i Rom 3:21ff
  • Tron, inte gärningar
  • Trons objekt
  • Tron och nåden
  • Rättfärdig genom tron
  • Hur väcks tron?
 • SOLI DEO GLORIA - Ära vare Gud allena!

  Såsom allt i skapelsen förhärligar Skaparen, så förhärligar allt i frälsningen Frälsaren.

  • I frälsningen övervinner Gud människans natur
  • Evangeliet som ett gudomligt budskap uppenbarar Gud
  • Gud blir stor – vi blir små
  • Frälsningsvisshet
  • Människocentrerad gudstjänst och förkunnelse – till Herrens ära?

Vi börjar med de första två punkterna i oktober 2016 och fortsättning följer år 2017.

Videoinspelning av Solus Christus

Videoinspelning av Sola Scriptura

Program

Fredag, 28 oktober

Kl. 18 – 19.30  Solus Kristus

Lördag 29 oktober

Kl. 15.00-17.30 Sola Scriptura Del 1
med en liten kaffepaus.
Kl. 17.30-18.00 förstärkt fika
Kl. 18.00-19.30 Sola Scriptura Del 2

Anmälan behövs inte. Alla är varmt välkomna.

Vid frågor kontakta
Ralf Ebel (070 600 3401 eller ralf@timoteus-forlag.se)

Ladda ner inbjudan som pdf (kan vikas som flyer)
Inbjudan-Bibelhelg.pdf

Forsviks Missionskyrka

Baltzar von Platens Väg 19
546 73 Forsvik

http://missionskyrkanforsvik.se

Om Benedikt Peters

Benedikt Peters är en svenskfödd bibellärare som numera bor i Schweiz och är verksam främst i Tyskland, Schweiz och Italien.

Det som utmärker honom är hans breda såväl som djupa bibelkunskap som han vill använda till Herrens ära och för att Gud ska bli stor för oss och i våra liv. Hans djupa övertygelse är att hela Bibeln är Guds Ord, sann i allt, ofelbar och det viktigaste redskap vi har.

Benedikt är gift med Helen och de har fyra barn. Bredvid hans tjänst som äldste i en församling i Arbon, Schweiz, undervisar han på European Bible Training Center i Zurich i bl.a. systematisk teologi och tjänar många församlingar i Europa. Han är aktiv i ledningen för Bibelbund Schweiz, talare på pastorskonferenser och har skrivit flera böcker.
Han har studerat grekiska och hebreiska samt allmän linguistik.

Benedikt talar svenska.

Organisatör:

Timoteus Förlag

Kristna som samlas i Missionskyrkan Forsvik

Bibelväckelse.nu

Share