Joh 17:17

Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.

Kommentera artikeln